Tidsemigranten är en skiva som består av Désirées texter och sånger som hon framför både solo och tillsammans med gruppen Triskel. Sångerna är starkt förankrade i folkmusiken och i vår tids singer-songwriter tradition.

Sångerna på skivan lyfter bl.a. fram emigrationen i början av 1900-talet. Sångserien har inspirerats av Désirées egen släkts historia, eftersom hennes morfars far emigrerade till Kanada 1925. Sångerna behandlar även nutidens “tidsflykt” och “tidsresande”, med andra ord, utmaningen i att leva här och nu. Där av skivans namn, ”Tidsemigranten”. Tidlös musik full utav hjärta, värme och berättaranda.

Pris
10,00 €
Désirée Saarela & Triskel - Tidsemigranten

Désirée Saarela & Triskel - Tidsemigranten